İşverenin bordro oyunu Yargıtay’dan döndü

Daha düşük SSK primi yatırmak için kimi patronların başvurduğu bordro oyunu Yargıtay’a takıldı. Yüksek Mahkeme; bankaya yatan fiyat ile uyumlu hale getirilmek için hazırlanan imzasız fiyat bordrolarına, imzasız işçi cari kartına ya da bu dokümanlarda yazan tahakkuk ya da avans ölçülerine bedel verme imkanı bulunmadığına hükmetti.

Bir inşaat şantiyesinde çalışan personel, iş bitimi sebebiyle kapı önüne konulunca soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Firmaya ilişkin inşaat şantiyelerinde iş makinesi operatörü olarak çalışırken son şantiyeden iş bitimi nedeniyle gönderildiğini, tekrar işe çağırılmadığını, personellik alacaklarının ödenmediğini ileri sürdü.

Kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık fiyatlı müsaade, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla çalışma fiyatı alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işveren ise argümanları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı patron istinaf yoluna başvurunca devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi, mahkeme kararını ortadan kaldırdı. Kararı davacı temyiz edince dava belgesi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda, patronların bordro üzerinde oynama yapamayacağına dikkat çekildi. Kararda şöyle denildi: “Tazminat ve alacakların hesabına temel fiyatın kusurlu belirlendiği, işverence imzasız fiyat bordrolarının banka ödemeleri ile uyumlu hale getirilerek temel fiyatın bölünmek suretiyle personellik alacaklarının ödendiği halinde bir uygulama geliştirildiği ortadadır. Davacı, açıkça imzasız dokümanlara ya da fiyat bordrolarına kanıt olarak dayanılmasına itiraz etmektedir.

“AYRIMA GİDİLMESİ GERÇEK OLMAMIŞTIR”

Bankaya yatan fiyat ile uyumlu hale getirilmek için hazırlanan imzasız fiyat bordrolarına, imzasız işçi cari kartına ya da bu evraklarda yazan tahakkuk ya da avans ölçülerine bedel verme imkanı bulunmamaktadır. Buna rağmen, Bölge Adliye Mahkemesince imzasız fiyat bordrolarına kıymet verecek formda ‘bordro net’ ve ‘ödenecek tutar’ formunda bir ayrıma gidilmesi gerçek olmamıştır.

Şu halde; fazla çalışma fiyatı alacağı bakımından varsa yalnızca kabul edilen fiyata nazaran ödenmesi gereken aylık meblağı aşan ölçüde bankaya yatan meblağın mahsubu yerine kontrole elverişli formda de gösterilmeyen ve imzasız fiyat bordrolara paha verir formda yapılan bir hesaplama ile sonuca gidilmesi yanılgılı değerlendirmeye dayalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Aynı halde; somut uyuşmazlıkta, yıllık fiyatlı müsaade kullandırdığını ispatla yükümlü olan patron tarafından belgeye imzalı yıllık fiyatlı müsaade cetveli ya da eşdeğerde bir doküman sunulmamış olup yıllık fiyatlı müsaade tahakkuku bulunan fiyat bordroları da imzasızdır. Bu konu da bozmayı gerektirmiştir.” (İHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.