Toplantı ve şov yürüyüşü yönetmeliğinde değişiklik

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kelam konusu yönetmelikte değişiklik yapan İçişleri Bakanlığı yönetmeliğiyle bu kriterde kısmi olarak genişlemeye gidildi.

Düzenlemeyle, toplantı yeri ve şov yürüyüşü güzergahının belirlenmesinde “vatandaşların günlük ömrünü zorlaştırmama” kriteri, “vatandaşların günlük ömrünü çok ve katlanılamaz derecede zorlaştırmama” halinde değiştirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğinde şu sözlere yer verildi:

“Toplantı ve Şov Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve vatandaşların günlük hayatını zorlaştırmayacak” ibaresi, “vatandaşların günlük hayatını çok ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” formunda değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “ve vatandaşların günlük ömrünü zorlaştırmayacak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.”

Danıştay 10. Dairesi’nin 2020 yılında verdiği kararın yer aldığı yönetmelik ise şöyle:

“İl ve ilçelerde toplantı ve şov yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu nizamını ve genel asayişi bozmayacak ve (Danıştay Onuncu Dairesinin 19/11/2020 tarihli ve E.:2015/3249; K.:2020/5162 sayılı kararı ile İptal ibare: vatandaşların günlük ömrünü zorlaştırmayacak) biçimde ve Kanunun 22’nci hususunun birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kümesi bulunan siyasi partilerin vilayet ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve vilayet belediye liderlerinin, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının vilayet ve ilçe temsilcilerinin yazılı görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. Kamu nizamı ve genel asayişin temini bakımından mecburilik olan hallerde toplantı ve şov yürüyüşü yer ve güzergâhı yıl içerisinde tıpkı yöntemle değiştirilebilir. Vilayet ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve şov yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.